Preview

Вопросы экономики

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Что означает «изменение системы»?

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-2-99-112

Полный текст:

Аннотация

В статье предложен подход к прояснению понятий и категорий экономической политики, в частности, представлений об изменении системы. Рассматриваются позитивный и нормативный аспекты анализа капиталистической и социалистической систем. Автор вводит необходимые и достаточные условия смены системы, обсуждает их выполнение на историческом и статистическом материале. В статье анализируются как экономические, так и политические особенности переходного периода в разных странах, в частности, в странах Восточной Европы.

Об авторе

Я. Корнаи
Коллегиум Будапешт; Гарвардский университет
Венгрия
почетный профессор экономики  


Список литературы

1. Корнаи Я. Социалистическая система. Политическая экономия коммунизма. М.: Журнал «Вопросы экономики», 2000.

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. М.: Эксмо, 2007).

3. Энгельс Ф. Анти-Дюринг // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 1-е изд. Т. 14.

4. Kornai J. The Socialist System. The Political Economy of Communism. Princeton: Princeton University Press, 1993

5. Kuran T. Why the Middle East is Economically Underdeveloped. Historical mechanisms of institutional stagnation // Journal of Economic Perspectives. 2004. Vol. 18, No 3. P. 71-90.

6. Berend I. T. Capitalism // International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences III / P. Baltes, N. Smelser (eds.). N. Y.: Elsevier, 2001. Р. 1454-1459.

7. Heilbronner R. L. The Worldly Philosophers. N. Y.: Simon and Schuster, 1980.

8. Pryor F. L. Market economic systems // Journal of Comparative Economics. 2005. Vol. 13, No 1. P. 25-46.

9. Pryor F. L. Economic systems of developing nations // Comparative Economic Studies. 2006. Vol. 48, No 1. P. 77-99.

10. Transition Report 2005 / EBRD. London, 2005.

11. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. N. Y.: Harper and Brothers, 1942.

12. Ferge Zs. A rendszerváltás megítélése (Assessment of the change of system) // Szociológiai Szemle. 1996. No 1. P. 51-74.

13. Sági M. A lakossági elégedettség alakulása (Development of public satisfaction) // Szivós P., Tóth I. Gy. Feketén-fehéren, Tárki monitor jelentések, 2005 (In black and white. Tárki Monitor reports 2005). Budapest: Tárki, 2006. P. 149-162.

14. Vásárhelyi M. Csalódások kora. Rendszerváltás alulnézetben (Age of disillusionments. Change of system from below). Budapest: MTA Társadalomkutató Központ, 2005.

15. Giddens A. The Third Way: The Renewal of Social Democracy. L.: Polity Press, 1998.

16. Marx K. Capital. Vol. I. L.: Lawrence & Wishart; M.: Progress Publishers, 1974. P. 26 (рус. пер.: Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Избр. соч.: В 9 т. Т. 7. С. 15).

17. Engels F. Anti-Dühring. Herr Eugen Dühring's Revolution in Science. 3rd ed. M.: Foreign Languages Publishing House, 1963. P. 363.

18. Kontler L. Előszó (Foreword) // Tülélők. Elitek és társadalmi változás az újkori Európában (Survivors. Elites and social change in modern Europe) / L. Kontler (ed.). Budapest: Atlantisz, 1993. Р. 7-9.

19. Rubinstein W. D. Education and the Social Origins of British Elites 1880-1970 // Past and Present. 1986. Vol. 112, No 1. P. 163-207.

20. Stone L., Stone J. C. An Open Elite? England 1540-1880. Oxford: Oxford University Press, 1984.

21. Kövér Gy. A felhalmozás íve (Curve of accumulation). Budapest: Új Mandátum Könykiadу, 2002.

22. Lakatos E. A magyar politikai vezetőréteg 1848-1918 (The leading Hungarian political stratum. Budapest: [Self-published], 1942.

23. Lengyel Gy. The Hungarian Business Elite in Historical Perspective / Institute on East-Central Europe; Columbia Univ. N. Y., 1987.

24. Lengyel Gy. Vallalkozók, bankárok, kereskedők: A magyar gazdasági elit a 19. században és a 20. század első felében (Entrepreneurs, bankers, traders: the Hungarian economic elite in the first half of the 20th century), Budapest: Magvető Kiadó, 1989.

25. Péter L. Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a XIX. századi Magyarországon (Aristocracy, gentry, and parliamentary tradition in 19th century Hungary) // Tülélők. 1993. P. 191-241.

26. Hankiss E. East European alternatives. Oxford: Clarendon Press, 1990.

27. Staniszkis J. Political capitalism // Poland. East European Politics and Societies. 1991. Vol. 5, No 1. P. 127-141.

28. Böröcz J., Rуna-Tas Á. Small Leap Forward: Emergence of New Economic Elites // Theory and Society.1995. Vol. 24, No 5. P. 751-781.

29. Szelényi Sz., Szelényi I., Kovách I. The making of the Hungarian post-communist elite: circulation in politics, reproduction in the economy // Theory and Society. 1995. Vol. 2 4, No 5. P. 697-722.


Рецензия

Для цитирования:


Корнаи Я. Что означает «изменение системы»? Вопросы экономики. 2008;(2):99-112. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-2-99-112

For citation:


Kornai J. What Does “Change of System” Mean? Voprosy Ekonomiki. 2008;(2):99-112. (In Russ.) https://doi.org/10.32609/0042-8736-2008-2-99-112

Просмотров: 301


ISSN 0042-8736 (Print)